Integritetspolicy

Hur vi hanterar era personuppgifter

Integritetspolicy för Svenska Grönytor AB

Denna integritetspolicy beskriver hur Svenska Grönytor AB samlar in, använder och skyddar personuppgifter som samlas in via vår hemsida och genom användning av cookies. Vi strävar efter att vara transparenta i vår hantering av personuppgifter och att följa gällande lagstiftning, inklusive EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

1. Insamlade personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter när du frivilligt lämnar dem till oss, till exempel när du fyller i vårt kontaktformulär på vår hemsida. De personuppgifter vi kan samla in kan inkludera namn, e-postadress, telefonnummer och andra uppgifter som du väljer att lämna.

2. Användning av personuppgifter

Vi använder de insamlade personuppgifterna för att kommunicera med dig angående dina förfrågningar eller för att tillhandahålla information om våra tjänster. Vi kan även använda uppgifterna för marknadsföringsändamål om du har gett ditt samtycke till detta.

3. Cookies

Vi använder cookies på vår hemsida för att förbättra användarupplevelsen och för att samla in anonym statistik om besökarens beteende på webbplatsen. Genom att använda våra tjänster samtycker du till användningen av cookies enligt denna policy.

4. Delning av personuppgifter

Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part utan ditt uttryckliga samtycke, förutom när det krävs enligt lag eller för att skydda våra rättigheter.

5. Dataskydd och säkerhet

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig förlust, åtkomst, ändring eller spridning.

6. Dina rättigheter

Enligt GDPR har du rätt att få tillgång till dina personuppgifter, rätta felaktiga uppgifter, begära radering av uppgifter, begränsa behandlingen av dina uppgifter och invända mot behandlingen av dina uppgifter. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter, vänligen kontakta oss.

7. Ändringar i integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera denna integritetspolicy vid behov. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår hemsida och träder i kraft omedelbart efter publicering.

8. Kontakta oss

Om du har frågor eller funderingar angående vår integritetspolicy eller vår hantering av personuppgifter, vänligen kontakta oss på följande adress:

Svenska Grönytor AB

Adress: Gaffelseglet 21 – 136 56 Vega
E-post: info@svenskagronytor.se
Telefon: 070 66 11 390


Genom att använda vår hemsida och lämna personuppgifter till oss samtycker du till vår integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter enligt beskrivningen ovan.